Vurderer du en villmarkstur? Be om vår nye katalog.

 
      Forsiden
      Om Atira
      Kontakt oss
      Opplevelsesreiser
      Fiskereiser
      Jaktreiser
      Galleri
      Utmerkelser
      Generelle betingelser
      Samarbeidspartnere
 

Bjørnejakt, hjortejakt og elgjakt er spennende former for jakt  som Atira arrangerer i nord-Amerikansk villmark. Flotte fiskemuligheter også i Alaska og Canada. Og fantastisk foto-safari.

Villmarksliv med våpen i hånd,  på jakt etter bjørner vekker urmennesket i oss. Det moderne mennesket skal likevel ha  dekket sine behov og ønsker.

Jaktreiser er aktiviteter som krever en seriøs reisearrangør. En jaktreise består for en stor  del av tilfeldigheter satt i system. Når du reiser på jakt- eller fisketur med Atira er det erfarne jegere som har satt standarden. Da er du sikret den gode opplevelsen.Vi er medlem av:


Se etter reisegarantifondets logo: Ved markedsføring av pakketurer SKAL markedsfører ifølge pakkereiselovens § 3-1 opplyse at garanti er stilt, samt garantistillers navn skal framgå.  Informasjon om at garanti er stilt, kan gis ved å bruke RGF-logo  eller tekst  <Medlem i Reisegarantifondet> i tilknytning til arrangørens navn.       NRF er en organisasjon som dekker reisebyråer, reisearrangører, transportører og andre bedrifter som jobber inn mot det nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedet. 
 Reklamasjonsnemnda er opprettet med hjemmel i pakkereiseloven, og skal behandle klager mot alle som selger /produserer pakkereiser og som stiller den lovpålagte garantien til Reisegarantifondet.        BraVO Norge - intensjon: garanti for din tur    


 - samt:

Nr 1 innen reiseforsikering, - en del av if... ALLE reisearrangører er lovpålagt å tilby en reise- og avbestillingsforsikring!
representant for
Europeiske.

Sjekk ut andre spennede reisemål på Opplev Verden.
et medlem av OpplevVerden.no

 

   
 

Generelle betingelser:

Reiseguide:
De fleste reiser har utferdiget en reiseguide og kunden vil i god tid før avreise få utlevert en reiseguide eller annet relevant materiell som er aktuelt for den spesifikke reisen som kunden har bestilt. Denne kan inneholde forslag til pakkeliste, bagasjeforskrifter, informasjon om klimatiske forhold, fiskeutstyr, våpentransport, kalibervalg, bestemmelser for trofe og kjøttinnport, evt. vaksinasjoner, pass og visum etc. Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med denne informasjonen. De fleste gruppereiser har norsk reiseleder under oppholdet.

Bestilling og betaling:
Bestillingen er bindene når depositum er innbetalt. Depositum er fra 20-50% (avhengig av destinasjon) av prisen for reisen og forfaller 15 dager etter bestilling. Restansen forfaller i sin helhet 60 dager før avreise. Angivelse av delbetalinger og prosentsats angis på ordrebekreftelse. Ved bestilling etter intervall over, akkumuleres delbetalingene. I de turene hvor fly ikke er inkludert faktureres flybilletter separat. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at reisebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Med betaling av depositum aksepteres disse betingelsene. Overholdes ikke forfallsdatoer kan Reisearrangør annullere reisen. Hvis reskontro ikke er i balanse ved utreisetidspunkt har Reisearrangør intet ansvar for trofe, forsendelse eller andre hendelser som kan medføre kostnader.


Prisendringer:
Det tas forbehold om prisendring og at betingelsene kan endres uten forutgående varsel. Eventuelle oppdateringer av betingelser publiseres på nettsiden under menypunktet Betingelser. Dette kan være endringer i valuta, transportkostnader, gebyrer og skatter. Prisendringer som gir en avvik på 3% eller mer kan medføre pristillegg.

Transport:
Bestilte flybilletter kan normalt ikke endres eller kanselleres. Hvis kunden ønsker å endre eller kanslere og dette aksepteres og/eller det påløper endringsgebyr eller kostnader i forbindelse med endring eller kansellering, er kunden ansvarlig for kostnadene. Avvik fra flyselskapenes bagasjerestriksjoner mht overvekt etc er kundens ansvar (praktiske opplysninger om dette følger i reiseguiden/reisemateriell som følger hver enkelt reise). Det er normalt inkludert 20kilo bagasje (innsjekket bagasje) og 10kilo håndbagasje i flybillettprisen. Bagasje som våpen og ammunisjon er underlagt strenge restriksjoner og disse kan endres uten varsel fra transportør og myndigheter. Kostnader for frakt av bagasje utover det som er inkludert i flybilletten må betales av den reisende. Der tap, skade eller mangler (f.eks forsinkelser, overbooking, kanseleringer, tap av bagasje e.l) av ting- og personskade oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven eller i Reisearrangørs betingelser. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader som forårsakes av flyselskapet eller myndigheter.

 

Opphold og aktivitet:
Spesifikasjon vedrørende oppholdet er beskrevet i hver enkelt reise/destinasjon. Under innkvartering er det normalt ikke benyttet enkeltrom med mindre dette er beskrevet. Ønskes enkeltrom må ekstrautgiftene dekkes av den reisende hvis enkeltrom er tilgjengelig. Mat og alkoholfri drikke er normalt inkludert under hele reisen. På flyet er det flyselskapets mat som er tilgjengelig og på destinasjonen er det guiden eller kokken som er ansvarlig for maten. Under mellomlanding, bakketransport og eventuelle overnatting mellom flyreise og destinasjonen må normalt mat dekkes av den reisende. Tillegg for spesialdiett kan forkomme. Alkohol er ikke inkludert under oppholdet. Enkelte destinasjoner/myndigheter/aktiviteter kan ha krav til aksept og signering av avtale som presiserer risiko eller begrensning av erstatning. For ting- og personskade under utøvelse av aktiviteter på destinasjon har arrangør intet ansvar og det anbefales det sterkt å ha en god reiseforsikring.


Trofé og troféavgifter:
Trofeavgift betales med det aktuelle lands valuta på reisemålet hvis annet ikke er beskrevet (i de fleste tilfeller med kontanter) hvis ikke kreditt er avtalt eller spesifisert på forhånd. Unntatt er jaktreiser hvor det er angitt at trofeavgift er inklusive i prisen for reisen. Påskutt og skadet vilt regnes som felt vilt. Kunden kan selv velge om trofebehandling skal utføres i landet hvor jakten utøves eller i Norge. Hvis ferskt trofe og/eller kjøtt skal importeres til Norge har kunden et eget selvstendig ansvar for å kjenne til reglene for import og søknader i forbindelse med importen. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at arbeidsbeskrivelse og omfang er i overensstemmelse med kundens ønsker hos preparant. Trofe etter feltmessig preparering er alltid kundens ansvar. Reisearrangøren kan være behjelpelig med videre transport, og preparering etter skriftlig avtale. Trofeet fraktes da til Reisearrangørs forretningsadresse i Norge eller iht avtalen.

Avbestilling:
Ved avbestilling mer enn 240 dager før avreise tilbakebetales det innbetalte beløp med fradrag av kr 2.500,- i gebyr for avbestilling under forutsetning at det ikke er påløpt kostnader fra underleverandører. Ved avbestilling mindre enn 240 dager før avreise, men mer enn 180 dager før avreise avregnes påløpte kostnader som flybilletter, servicehonorar etc. Ved avbestilling mindre enn 180 dager før avreise, er det ingen refusjon. Dette forutsetter imidlertid at kunden har bestilt en standard pakkereise. Hvis kunden ikke benytter seg av fasiliteter eller avbryter en reise vil det ikke refunderes for ikke utførte ytelser. Eller plutselig sykdom eller død som rammer eller forhindrer gjennomføringen av arrangementet, helt eller delvis.


Avvik:
Kunden må påpeke eventuelle uregelmessigheter til Reisearrangørs representant på stedet umiddelbart slik at tiltak kan iverksettes. Ved alvorlige avvik som kan resultere i erstatning, må avviket dokumenteres skriftlig til vår representant på destinasjonen. Reklamasjon må fremsettes skriftlig ovenfor Reisearrangør innen 7 dager etter avsluttet tur. Det kan ikke fremmes krav om erstatning mot Reisearrangør ved mangler eller omstendigheter på arrangementet som skyldes f.eks tredjepart eller værforhold og som arrangøren eller våre samarbeidspartnere med vanlig varsomhet ikke kunne forutsett, unngått eller avverget ved avtalens inngåelse. Verneting er på Reisearrangørs poststed (forretningsadresse). Hvis kunden har tegnet seg for reise-/avbestillingsforsikring gjennom f.eks. Reisearrangør, vil det være forsikringsavtalens betingelser som gjelder. Det tas forbehold om force majeure.

Rettigheter:
Alle bilder, lyd- eller filmopptak (trykk, elektroniske o.l.) tatt av Reisearrangør eller av personer engasjert av Reisearrangør, har Reisearrangør eksklusive rettigheter til å publisere i markedsføringsformål. Enhver annen kopiering eller publisering av dette materiell av tredjepart er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Reisearrangør.

Unntatt i ALLE priser:
Alkohol
Tips til guider/betjening.
Avbestillings-/reiseforsikring.
Preparering og hjemtransport av gods f.eks jakt- eller fisketrofe.
Gebyr for evt. visumsøknad, våpenlisens, -utførsel/-innførsel.


                                                                                                            rev.01012012
                             Tilbake til forsiden...

 
  Antall besøkende:   337271
  Sist oppdatert:   25.10.2013
     

Vår neste messedeltagelse:

Hvorfor var ikke Atira på Villmarksmessen 2012?
Klikk her.

Les hvorfor du må se etter
RGF-medlemskap her.


Fra tid til annen blir RGF-fondet gjort oppmerksom på ulovlig virksomhet da pakketurer selges uten at garanti er stilt.  Markedsførere av pakketurer er forpliktet til å opplyse hvem som er arrangør og om arrangøren har stilt lovpålagt garanti.

Sjekk RGF for nyheter om reisearrangører  Jakt, fiske og foto.

Til hest i Rocky Mountain på jakt etter det gode liv...

Jakt:                                     
- Smygjakt i British Columbia   
- Jakt fra hest i Rocky Mountain
- Bjørnejakt med bue i Alberta  
- Jakt fra kano i Siikany River   
- Jakt på rekordbjørn i Alberta 
 

En av de mange fantastiske fargeskuene i Canadisk natur...
Fiske:                                    
- Elvfiske i Skeena & Kitimat    
- Havfiske ved Vancouver Island
 - Ørretfiske i Rocky Mountain    
  - Eksklusivt 7dg"fly in"-fiske, BC  
 
På vandring til fots med følgesvenn...

Fotosafari:                             
- Ridetur i Rocky Mountain      
- Kanopadling i Siikany Chief   
- Tematurer: foto